Central World LED

อีกหนึ่งผลงานของทางเรา Push Media กับงาน LED 11 จอ Digital Void Gallery ภายในห้าง Central World เป็นงานที่แข่งขันกับเวลากับระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือนซึ่งทาง Push Media ตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อให้งานออกมาบูรณ์และดีที่สุดกับการติดตั้ง LED จำนวนทั้งสิ้น 11 จอ พื้นที่รวมมากกว่า 150 ตารางเมตร ตกแต่งจอด้วย Aluminum Composite Mirror สีโลหะมันวาวสวยงาม ให้อารมณ์ความเป็น Modern  ติดตั้งบริเวณขอบ Void ตั้งแต่ชั้น 2 จนถึงชั้น 6 อีกทั้งทางเราจะเป็นผู้ออกแบบรูปแบบ Content ที่เชื่อมโยงกันทั้ง 11 จอ ให้ความรู้สึกเหมือน Gallery ที่มีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง และอยู่รอบตัวเราทุกทิศทาง เป็นงานตกแต่งรวมกับ Mobile Decorate โดยการตกแต่งและ Content ของทั้ง 11 จอนี้จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆ ของปี เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และนัก Shopping ทั้งหลาย ให้ได้ถ่ายรูปเล่นกันเป็นที่ระลึก นอกจากนั้นจอ LED นี้ยังเป็น Media ขนาดใหญ่ที่จะช่วยสื่อสาร Promotion ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี